Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Nadwiślańska Grupa Działania podpisała umowę na blisko 9 mln złotych!

11 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, przedstawiciele Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” wzięli udział w uroczystej Gali, na której Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę
2 027 500,00 euro.

Przed nami kolejne wyzwania, kolejne ciekawe projekty i wiele nowych możliwości dla mieszkańców gmin: Koszyce, Szczurowa, Kazimierza Wielka, Rzezawa
i Drwinia!

Środki planuje się rozdysponować do 2027 roku. W ramach nowej strategii zaplanowano działania związane z rozwojem gospodarczym obszaru LGD, głównie w oparciu o potencjał turystyczny i rozbudowę infrastruktury wspierającej, ale również działania budujące aktywność społeczną i zawodową społeczności lokalnej.  Ponadto realizowane będą projekty związane
z rozwojem infrastruktury społecznej przyczyniające się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Nowa LSR wspierać będzie osoby w niekorzystnej sytuacji min. kobiety w tym kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, osoby młode do 25 roku życia czy seniorów. Naszym celem na lata 2023-2027 jest również wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszych dotychczasowych osiągnięć oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Pragniemy podziękować szczególnie samorządom lokalnym za dotychczasową, owocną i wspaniałą współpracę. Liczymy, że kolejne realizowane działania przyczynią się do ciągłego rozwoju obszarów wiejskich.

Szanowni Państwo, działamy i idziemy po więcej!

Bądźcie z nami 🙂Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej