Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Realizacja programu

W zakładce „Realizacja programu” znajdują się dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia. Dostępna jest tu aktualna Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, umowa ramowa, procedury wyboru i oceny operacji, kryteria wyboru, plan działania, plan szkoleń, harmonogram planu komunikacji oraz ankieta monitorująca, raporty i informacja o stanie wykorzystania środków.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej