Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


KSOW

Nadwiślańską trasą po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i wymiana doświadczeń

Wyjazd studyjny ,,Nadwiślańską Trasą Po Bałtyk- Nawiązanie Współpracy i Wymiana Doświadczeń”

W dniu 28-30.09.2022 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zorganizowała wizytę studyjną, sfinansowaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównymi partnerami projektu byli Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Krajobrazy” oraz Spółdzielnia Socjalna Kogel-Mogel. Wizyta studyjna skierowana była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu oraz pracowników biura.

Celem wyjazdu było stworzenie partnerstwa, zwiększenie zainteresowania we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wymiany doświadczeń i upowszechniania wiedzy w zakresie rozwoju lokalnego.

Realizacja operacji przyczyniła się do wymiany dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020. Dwie Lokalne Grupy Działania łączą trasy rowerowe, które są nicią współpracy, są charakterystyczne dla obu regionów. Porównanie aplikacji rowerowych, które posiadają w swych zasobach Stowarzyszenia, przyczyniło się do zwiększenia potencjału turystycznego, promowaniu obszarów wiejskich oraz przeanalizowano wpływ turystyki rowerowej na nasz obszar partnerski.

Program wizyty studyjnej pozwolił nam zapoznać się z wdrażaniem PROW 2014-2020 przez LGD ,,Trzy Krajobrazy”, z regionem jego kulturą, tradycją, turystyką. Projekt wpłynął na zwiększenie aktywności mieszkańców biorących udział w wizycie, na zaangażowaniu członków w pracę Stowarzyszenia i rozwój regionu poprzez wdrażanie nowych przedsięwzięć i inicjatyw służących lokalnej społeczności. Program jaki zapewniło LGD ,,Trzy Krajobrazy”  w pełni odpowiedział na założone cele, związane z realizowanym projektem. Wspólna wymiana doświadczeń i wiedzy przyczyniła się do lepszego rozpoznania zapotrzebowania obszarów partnerskich Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” oraz LGD ,,Trzy Krajobrazy”.

Zdjęcia z wyjazdu studyjnego


Publikacja ,,Nadwiślańską trasą po Bałtyk- Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń”„Od Puszczy do Puszczy – Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

„Od Puszczy do Puszczy – Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna skierowana była dla członków Stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek samorządu oraz pracowników biura i zarządu. Podczas wyjazdu Zarząd Stowarzyszenia podpisał Deklarację Współpracy z LGD ,,Puszcza Białowieska”, celem przygotowania działań w zakresie współpracy regionów. Przedsięwzięcie miało na celu aktywizację społeczną, zwiększenie kreatywności poznania i przyczynienia się do podejmowania nowych inicjatyw które ukierunkowane będą dla społeczności lokalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich LGD. Współpraca jest ukierunkowana w celu poznania nowych tradycji, obrzędów, walorów lokalnych. Wypracowanie zależności pomiędzy LGD-mi oraz wspólnych działań czy praktyk w zakresie działalności w ramach PROW 2014-2020. To co  różni LGD- y w zakresie tradycji, kultury regionu może być podstawą długofalowej współpracy. Ponadto obydwa Stowarzyszenia łączą walory przyrodnicze w formie ukształtowania terenu, w naszym regionie działania znajdują się obszary chronionego krajobrazu do którego należy Puszcza Niepołomicka. Wizyta studyjna w regionie Białowieży pozwoliła uczestnikom nabyć nowych doświadczeń, zapoznać się z dobrymi praktykami które przyczynią się do lepszego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego, oraz rozwoju obszarów wiejskich na terenie NGD  ,,E.O.CENOMA”, a co za tym idzie możliwości podjęcia i realizacji nowych idei.

Zdjęcia z realizacji projektu.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej