Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Konkurs Fotograficzny

I EDYCJA

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłosiła w 2020 roku I edycję konkursu fotograficznego w ramach operacji własnej pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki.”

Konkurs został objęty patronatem medialnym Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego i miał na celu promocję walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”.

W ramach projektu zgłaszać można było prace związane z obiektami zabytkowymi, przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi – znajdującymi się na terenie Lokalnej Grupy Działania NGD „E.O.CENOMA”.

Zgłoszenia przyjmowane były od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.


II EDYCJA

W 2022 roku w związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficznym, który ogłoszono w 2020 r. Stowarzyszenie NGD „E.O.CENOMA” postanowiło zorganizować II edycję konkursu pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Konkurs podobnie jak w poprzedniej edycji objęty został patronatem medialnym Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Zakres tematyczny konkursu pozostał niezmienny.

Zgłoszenia w ramach konkursu przyjmowano w okresie od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej