Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Projekty współpracy

,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy- pętlami atrakcji turystycznych POINT & PATH”

W dniu 9 marca 2021 roku w Krakowie, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” wraz ze Stowarzyszeniem ,,Kwartet na Przedgórzu” podpisały umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację rowerowego projektu współpracy pn. ,,Przedgórzańskie i Nadwiślańskie Trasy- pętlami atrakcji turystycznych” (POINT &PATH).

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar 11 gmin tj. Gmina Szczurowa, Rzezawa, Bochnia, Drwinia, Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka, Radłów, Dębno, Brzesko
i Borzęcin. W ramach operacji wytyczono i opracowano pętle rowerowe na ww. obszarze które umieszczone zostaną na mapach w przewodnikach i w aplikacji. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój turystyki rowerowej oraz zwiększenie promocji na obszarze partnerskim.

,,Żyj własnym tempem ,,Slow Life- Slow Ride”- to linia kreacyjna projektu, która w pełni odpowiada charakterystyce nie tylko realizowanych działań ale i regionu, w którym zachęcać będziemy  poprzez prowadzoną kampanie reklamową do turystyki rowerowej na nadwiślańskim i przedgórzańskim terenie.  

W mediach społecznościowych oraz w serwisie Youtube powstało centrum informacji turystycznej pod wskazaną nazwą, zachęcające do aktywności na tym obszarze partnerskim.

Innowacją projektu jest stworzenie mobilnej aplikacji, będącej nie tyle przewodnikiem po regionie, ale
i nawigacją do wybranych punktów atrakcyjnych turystycznie, hoteli czy gastronomii. Poprzez aplikację będzie można wziąć udział w grze, gdzie rowerzysta jeżdżąc po wyznaczonych pętlach otrzyma punkty które wymieni na nagrody w postaci gadżetów rowerowych w tym nagrody głównej tj. stroju kolarskiego . Aplikacje będzie można pobrać z Google Play i App Store.

Zapraszamy do śledzenia efektów projektu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” oraz Stowarzyszenia ,,Kwartet na Przedgórzu”. #SlowLifeSlowRide

https://www.facebook.com/slowlifeslowride1/

Wartość projektu opiewa na kwotę: 359 385,36 zł.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej