Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zakończone nabory

ROK 2023

1.Nabór 1/2023 w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych

 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz
 • Lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

2.Nabór 2/2023 w zakresie wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji

 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz
 • Lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 13.03.2023 roku- otwórz

ROK 2022

1.Nabór 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz
 • Lista operacji wybranych do finansowania- otwórz
 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 01.06.2022 roku- otwórz

2. Nabór 2/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR- otwórz
 • Lista operacji wybranych do finansowania- otwórz
 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 07.07.2022 roku- otwórz

———————————————————–

 • Zaktualizowana lista operacji wybranych do finansowania – otwórz
 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 20.09.2022 roku – otwórz

3. Nabór 3/2022 w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych

 • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR – otwórz
 • Lista operacji wybranych do finansowania – otwórz
 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 09.11.2022 roku – otwórz

———————————————————–

 • Lista operacji wybranych do finansowania – otwórz
 • Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 08.12.2022 roku – otwórz


ROK 2021

5. Nabór nr 5/2021/OW w zakresie organizacji szkoleń wspierających rozwój zawodowy.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonej w ramach naboru nr 5/2021/OW – otwórz

– sprostowana lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 1 lutego 2022 roku – otwórz

4. Nabór nr 4/2021/OW w zakresie stworzenia oferty inwestycyjnej oraz promocji przedsiębiorczości.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 4 października 2021 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonej w ramach naboru nr 4/2021/OW – otwórz

3. Nabór nr 3/2021/OW w zakresie organizacji szkoleń wspierających rozwój zawodowy.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonej w ramach naboru nr 3/2021/OW – otwórz

2. Nabór nr 1/2021 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2021 – otwórz

 1. Operacja własna nr 2/2021/OW, realizowana w zakresie stworzenia oferty inwestycyjnej oraz promocji przedsiębiorczości.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 2/2021/OW – otwórz


ROK 2020

9. Nabór nr 5/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji złożonej w ramach naboru nr 5/2020 – otwórz

8. Nabór nr 4/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 4/2020 i nr 5/2020. – otwórz

7. Nabór nr 3/2020 w zakresie wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji.

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 9 września 2020 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 3/2020. – otwórz

sprostowana lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

– Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 15 lutego 2022 roku – otwórz

6. Operacja własna nr 2/2020/OW, realizowana w zakresie stworzenia oferty inwestycyjnej oraz promocji przedsiębiorczości.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 2/2020/OW – otwórz

5. Operacja własna nr 1/2020/OW, realizowana w zakresie kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2020/OW, – otwórz

4. Nabór nr 2/2020 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

3. Nabór nr 1/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, – otwórz

2. Nabór nr 2/2019/G Wzmocnienie kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Ponowna ocena w dniu 19.05.2021:
– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady w dniu 19.05.2021 ws. ponownej oceny zadania grantowego nr NGD 1-2/2019/G-2019 – otwórz

Ponowna ocena w dniu 05.07.2021:

lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady w dniu 05.07.2021 ws. ponownej oceny zadań grantowych nr NGD 2-2/2019/G, NGD 7-2/2019/G – otwórz

1. Nabór nr 1/2019/G Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G, 2/2019/G,- otwórz


ROK 2019

3. Nabór nr 3/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

2. Nabór nr 2/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

1.  Nabór nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 11 października 2019 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 30 października 2019 roku w sprawie złożonego prostestu w ramach naboru nr 2/2019- otwórz


ROK 2018

9. Nabór nr 6/2018 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 6/2018. – otwórz

8. Nabór nr 1/2018/G  w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie  pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie  oceny i wyboru zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G- otwórz

7. Nabór nr 5/2018 w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 5/2018 i 2/2018/OW- otwórz

6. Operacja własna 2/2018/OW realizowana w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

5. Nabór nr 4/2018 w zakresie: kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2018/OW, 1/2018, 2/2018, 3/2018 oraz 4/2018- otwórz

4. Nabór nr 3/2018 w zakresie: wzbogacenie ofety czasu wolnego w zakresie rekreacji.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

3. Nabór nr 2/2018 w zakresie: poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społęcznych.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

2. Nabór nr 1/2018  w zakresie: zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

1. Operacja własna  1/2018/OW w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zgodnych z LSR.

– lista operacji zgodnych z informacją o planowanej do realizacji operacji własnej- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania- otwórz

0. Ponowna ocena Członków Rady w zakresie projektów grantowych 1/2017/G oraz 3/2017/G:

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 1/2017/G- otwórz

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 3/2017/G- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 1/2017/G- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania nabór nr 3/2017/G-otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 24.05.2018 w zakresie ponownej oceny wniosków złożonych w ramach projektu grantowego w zakresie naboru nr 1/2017/G i 3/2017/G – otwórz

Sprostowanie Protokołu z Posiedzenia Rady z dnia 24.05.2018 w zakresie ponownej oceny wniosków złożonych w ramach projektu grantowego w zakresie naboru 1/2017/G i 3/2017/G – otwórz


ROK 2017

1. Nabór nr 1/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

2. Nabór nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIA)

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych  z LSR – otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i 2/2017 –otwórz 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ponownej oceny wniosku nr NGD 9-2/2017-2017 – otwórz

3. Nabór nr 3/2017 w zakresie zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

4. Nabór nr 4/2017 w zakresie budowa/remont/ modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

5. Nabór nr 5/2017 w zakresie poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych.

– lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgonych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych do finansowania – otwórz

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2017, 4/2017, 5/2017. – otwórz

6. Informacja nr 1/2017/OW w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

– lista operacji zgodnych z  informacją nr 1/2017/OW LGD o planowanej do realizacji operacji własnej  LGD, organizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA”  oraz zgodnych z LSR- otwórz

– lista operacji wybranych – otwórz

7. Nabór nr 1/2017/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

–  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru oraz zgodnych z LSR- otwórz

– Lista zadań wybranych – otwórz

8. Nabór nr 2/2017/G w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego:

–  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

– Lista zadań wybranych – otwórz

9. Nabór nr 3/2017/G  w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych:

–  Lista zadań zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboruoraz zgodnych z LSR- otwórz

– Lista zadań wybranych – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach Informacji nr 1/2017/OW oraz złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G. 2/2017/G oraz 3/2017/G.- otwórz

Sprostowanie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach informacji nr 1/2017/OW oraz złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2017/G 2/2017/G oraz 3/2017/G – otwórzPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej