Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


1/2023/OW – „Nadwiślańskie Questy” Inicjatywa wspierająca rekreację – wydanie materiałów promocyjnych, aktywna promocja i działania inauguracyjne”

Zadanie obejmuje cel II.1.1 LSR Stworzenie czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD.

Operacja ma na celu wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez stworzenie questów, wydanie materiałów promocyjnych i organizacje działań inauguracyjnych.

ULOTKI QUESTÓW 5 GMIN CZŁONKOWSKICH NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA „E.O.CENOMA”

Fotorelacja z inauguracji questów:2/2023/OW – „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez organizacje szkoleń zawodowych”

Zadanie obejmuje cel I.1.1 LSR Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój przedsiębiorczości LGD poprzez organizację szkoleń zawodowych do dnia złożenia wniosku o płatność.

Nadwiślańska Grupa Działania zorganizowała dla mieszkańców kursy: florystyczne, cukiernicze, kulinarne, kosztorysowania robót budowlanych, spawania metoda MIG/MAG/TIG oraz kursu kroju i szycia II stopnia.

Fotorelacja z kursów:1/2018/OW – „Wydanie materiałów promocyjnych promujących obszar LGD”

Zadanie obejmuje cel III.2.1 LSR Wydanie materiałów promocyjnych, publikacji, map, folderów promujących obszar LGD.

Operacja ma na celu promować działalność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w związku z tym zadanie objęło opracowanie graficzne i wykonanie poniżej wyszczególnionych materiałów promocyjnych.


2/2018/OW – „Nadwiślańskie tereny – Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorców NGD „E.O.CENOMA”

Zadanie obejmuje cel I.1.1. LSR Stworzenie oferty inwestycyjnej oraz promocja przedsiębiorczości.

Operacja ma na celu wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. W związku z tym zadanie składało się z trzech głównych działań: stworzenie aplikacji webowej o terenach inwestycyjnych należących do obszaru LGD, udział w targach inwestycyjnych oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

APLIKACJA WEBOWA

Na stronie http://invest.cenoma.pl/ istnieje możliwość wyszukiwania działek inwestycyjnych dostępnych na terenie 7 gmin członkowskich, dostępnych dla potencjalnych inwestorów.

TARGI „INVEST-TOR” W TORUNIU

W dniach 8-10 marca 2019 r. przedstawiciele Gmin oraz Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” wzięli udział w targach inwestycyjnych „INVEST-TOR” w Toruniu, gdzie została przedstawiona aplikacja webowa terenów inwestycyjnych Gmin należących do Stowarzyszenia.

W czasie trwania targów potencjalni inwestorzy mogli zapoznać się z możliwościami aplikacji oraz uzyskać informacje na temat terenów inwestycyjnych Gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W dniu 30.04.2019 r. w Pałacu w Śmiłowicach odbyła się Konferencja podsumowująca realizacje projektu własnego pn. „Nadwiślańskie tereny – Oferta inwestycyjna promująca przedsiębiorczość Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Podczas trwania spotkania przedstawiciele Gmin zaprezentowali tereny inwestycyjne swojego obszaru, zebranym gościom została przedstawiona aplikacja webowa, jej cel oraz krótki instruktarz korzystania. W czasie trwania wydarzenia zaprezentowana została także prezentacja Krakowskiego Parku Technologicznego. Konferencje uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach. 

 W konferencji uczestniczyli  Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego- Dyrektor Działu Obsługi Inwestora Krystyna Sadowska i specjalista ds. obsługi inwestora Justyna Czyszek, przedstawiciele Gmin członkowskich LGD, lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie stowarzyszenia. 


1/2020/OW – „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – wydanie filmu promocyjnego oraz realizacja konkursu fotograficznego zakończonego mini-galą rozdania nagród oraz wydaniem fotoksiążki”

Zadanie obejmuje cel III.2.1 LSR, tj. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Operacja ma na celu promowanie walorów obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. W związku z tym zadanie składało się z czterech głównych działań: nagranie i rozpowszechnienie filmu promocyjnego, organizacja konkursu fotograficznego, wydanie fotoksiążki oraz zorganizowanie gali wręczenia nagród oraz podsumowującej projekt.

FILM PROMOCYJNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs miał na celu ukazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru LGD. Zostało złożonych 121 prac, z czego do II etapu zakwalifikowało się 31 fotografii. Po obradach jury wybrało 1, 2 oraz 3 miejsce, natomiast nagrodę publiczności otrzymało zdjęcie z największą liczbą polubień na naszym facebooku.

Poniżej zdjęcia laureatów:

FOTOKSIĄŻKA

Wydanie fotoksiążki ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu promującej zasoby i walory lokalne oraz prezentującej relacje fotograficzną z gali rozdania nagród.

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu 22.06.2021 r. w GCKCziS w Szczurowej odbyła się Gala Wręczenia Nagród w Konkursie Fotograficznym pt. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” organizowanym w ramach operacji własnej realizowanej przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Podczas Gali zaproszeni goście mogli podziwiać fotografie uczestników na przygotowanej wystawie prac, oraz wysłuchać prelekcji nt. fotografii wygłoszonej przez Panią Alicję Przybyszowską -fotografa, uhonorowaną tytułami Artiste FIAP (AFIAP), Excellence FIAP (EFIAP), Excellence FIAP Bronze (EFIAP/b). Członkini i Artystkę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP) oraz Kapituły Fotoklubu RP. Na koniec przewodniczący komisji Pan Tomasz Sobczak ogłosił wyniki.


4/2021/OW – „Tereny inwestycyjne Gmin Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” szansą dla przedsiębiorczości regionu” – wydanie filmu promocyjnego promującego tereny inwestycyjne LGD wraz z kampanią reklamową oraz wydaniem planera”

Zadanie obejmuje cel I.1.1 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych.

Cel operacji: Promocja obszarów inwestycyjnych LSR oraz promocja rozwoju przedsiębiorczości, poprzez stworzenie filmu promującego przedsiębiorczość wraz z jego promocją w mediach społecznościowych oraz wydaniem plannera promocyjnego w tym produktów lub usług lokalnych do dnia złożenia wniosku o płatność

Planer promujący przedsiębiorczość:

Filmy promujące przedsiębiorczość gmin członkowskich LGD:

Gmina Drwinia
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka
Miasto i Gmina Koszyce
Gmina Rzezawa
Gmina Szczurowa

Film promocyjny promujący tereny inwestycyjne LGD:


5/2021/OW – „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” poprzez organizację szkoleń zawodowych”

Zadanie obejmuje cel I.1.1 Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych.

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, przyczyniającego się do rozwoju przedsiębiorczości LGD poprzez organizację szkoleń zawodowych do dnia złożenia wniosku o płatność.

Filmik podsumowujący operację własnąPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej