Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Prace nad LSR na lata 2023-2027

Drodzy mieszkańcy,

W dniu 9 czerwca 2022 roku Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 00044-6934-UM0600044/22 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze objętego PROW 2014-2020.

Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” prowadzić będzie szereg spotkań konsultacyjnych, działań i inicjatyw zmierzających do stworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

O wszystkich postępach i działaniach będziemy na bieżąco informować. Prosimy śledzić nasze wpisy!KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2023-2027

W ramach jednych z ostatnich działań partycypacyjnych, umieszczamy do konsultacji dokument jakim jest ,,Lokalna Strategia Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”.

Konsultacje potrwają od 24.05.2023 do 31.05.2023 roku. Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag w formie mailowej, telefonicznej bądź elektronicznej bezpośrednio pod linkiem: https://forms.gle/YhRg5nWk7SiTtjbN7

Informację na temat dokumentu można uzyskać również bezpośrednio w biurze LGD.Zapraszamy na spotkanie podsumowujące proces tworzenia Lokalnej Strategii Wyboru na lata 2023-2027Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Spotkania konsultacyjne związane z tworzeniem LSR na lata 2023-2027


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZWIĄZANEJ Z DIAGNOZĄ OBSZARU. Zachęcamy do wyrażenia swojego zdania na temat jakości życia na terenie zamieszkałej gminy (Szczurowa, Drwinia, Rzezawa, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Koszyce)

ANKIETA ONLINE- ZAKOŃCZONOPartnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej