Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Grafika aplikacji

Najnowsze informacje, ogłoszenia i aktualności

Posiedzenie Rady

Zgodnie z §18 Regulaminu Rady,  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY. Zebranie odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. /tj. czwartek/ o godzinie 13:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. PROGRAM POSIEDZENIA RADY: I. […]

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborach grantowych!

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” informuje, że w dniach 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00) odbędą się nabory grantowe w zakresie: Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz Wzmocnienia kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wszystkich zainteresowanych […]

WITAMY na nowej stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”

Drodzy mieszkańcy, beneficjenci! Dla jeszcze lepszej jakości przekazywania Państwu niezbędnych informacji na temat planowanych naborów, wydarzeń, wszelkich dokumentów aplikacyjnych, stworzyliśmy dla Państwa nową stronę internetową. W dalszym momencie trwają jeszcze drobne prace wizualne za które z góry przepraszamy, i mamy nadzieję że nie będzie to dla Państwa utrudnieniem! Link do strony archiwalnej https://2014.cenoma.pl/.

„Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń”

W dniu 24-26.08 2019 roku w związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Małopolskiego, Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” realizowała projekt pn. ,, Od Puszczy do Puszczy- Nawiązanie Współpracy, Wymiana Doświadczeń” sfinansowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównymi partnerami projektu byli: Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej”. Wizyta studyjna […]

Wybrano operacje do dofinansowania w ramach naborów 1/2019, 2/2019 oraz 3/2019.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowane działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospodarczej, 3/2019- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 11.10.2019 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały […]


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej